Menu
Obec Lomnice
Lomnice

Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce

V této sekci naleznete materiály, které upravují poskytování finančních příspěvků z rozpočtu  obce

Zastupitelstvo obce Lomnice na svém zasedání dne 19.06.2019 schválilo poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce na "Domovní čistírny odpadních vod"

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce Lomnice na "Domovní čistírny odpadních vod"

Podmínky pro poskytování finančních příspěvku v oblasti kultury, sportu a vzdělávání.

Podmínky byly schváleny dne 12.12. 2022  č. usnesení 17/03/2022

Podmínky byly schváleny dne 08.12 2020 č. usnesení 29/18/2021

Podmínky byly schváleny dne 09. 12. 2020 č. usnesení 20/14/2020

Podmínky byly schváleny dne 04. 11. 2019 č. usnesení 13/8/2019

Podmínky byly schváleny dne 12.12.2018 č. usnesení 8/3/2018. 

Podmínky pro poskytnutí fin. příspěvku v roce 2017 - tento materiál upravuje poskytování fin. příspěvků z rozpočtu Obce Lomnice

Mohlo by Vás zajímat