Menu
Obec Lomnice
Lomnice

Územní plán

logo

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci Lomnice dotaci na tvorbu nového územního plánu obce ve výši 348.480,- Kč.

  • Název projektu:  Územní plán Lomnice
  • Registrační číslo:  CZ.1.06/5.3.00/17.08545
  • Prioritní osa:  6.5 Národní podpora územního rozvoje
  • Oblast podpory: 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémú tvorby územních politik

Popis projektu a jeho výstupy:

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území, a to zejména dostatečnou nabídkou ploch pro obytnou výstavbu, umožňující i výstavbu zařízení občanského vybavení, drobné výroby, výrobních služeb a pod.

Návrh územního plánu je zveřejněný na těchto webových stránkách - v levém menu pod názvem "Návrh územního plánu".

Obec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Firmy a služby

Mohlo by Vás zajímat