Menu
Obec Lomnice
Lomnice

Tůně a mokřady

Mokřady a tůňky – (název projektu REALIZACE LBC L7 – I. Etapa)

Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma MODOS spol. s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou za dílo 1.131.855,94 Kč. Z dotace Operačního programu životního prostředí je hrazen 100% podíl na realizaci. Z vlastních zdrojů je hrazena administrace projektu. 

 

Celkem se vybudovalo 14 tůní různých velikostí a hloubek. Okolní plochy se osázely dřevinami – 150 ks lísky obecné a 20 ks kaliny obecné. Součástí projektu je i broukoviště jako přirozené útočiště pro hmyz. Tůně vznikly v dosud nepřístupné části (bažině) za rybníkem u obecního úřadu. 

S vybudováním nového krajinného prvku spolu s drobnými terénními úpravami došlo také k podstatnému zvýšení retenční schopnosti krajiny.

LBC_výkres_tůně

tůně

tůně

OPŽP

Obec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Firmy a služby

Mohlo by Vás zajímat