Menu
Obec Lomnice
Lomnice

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Lomnice

Rekonstrukce základní a mateřské školy společně s výstavbou volnočasové infrastruktury obce Lomnice

RREU,ROP

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezko rozhodl dne 4.12.2012 o výběru naší žádosti o dotaci. Dne 10.3.2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ve výši 7.721.961,85 Kč. Spoluúčast obce činí 1.362.699,15 Kč

Název projektu:

Rekonstrukce základní a mateřské školy společně s výstavbou volnočasové infrastruktury obce Lomnice 

  • Reg. číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/04.00994
  • Prioritní osa: 4 Rozvoj venkova
  • Oblast podpory:  4.1 Rozvoj venkova

Popis projektu a jeho výstupy:

Cílem projektu je provést celkovou rekonstrukci společného objektu Základní a Mateřské školy v obci Lomnici. Jde nosně o oddělení provozu těchto dvou subjektů, vytvoření nových výukových prostor, rekonstrukci sociálního zařízení v budově včetně rekonstukce otopného systému a rozvodů. V rámci realizace projektu má dojít k instalaci tepelného čerpadla pro vytápění. Projekt si klade za cíl i rekonstrukci venkovních prostor, kde má vyrůst víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dráha pro koloběžky. Tato sportovně-volnočasová venkovní infrastruktura bude v době mimoškolního provozu volně přístupná obyvatelům obce. Žadatelem o dotaci je obec Lomnice, která je vlastníkem dotčeného nemovitého majetku a hradí provozní výdaje.

Obec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Firmy a služby

Mohlo by Vás zajímat