Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Návrh rozpočtu DSO Bruntáslko na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 ke stažení  

 

Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok 2017  včetně příloh je také zveřejněn a k dispozici na webu http://mashj.cz/uredni-deska-bruntalska-zaverecne-ucty/.

 

 

Návrh závěrečného účtu 2017

Návrh závěrečné účtu

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření

Zpráva revizní komise, Rozvaha

 

Pozvánka na členskou schůzy 30.10.2017

Návrh rozpočtu DSO

Rozpočtový výhled 2019-2021

 

O Z N Á M E N Í

 

Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.

 

v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. oznamujeme, že dokumenty svazku obcí "Bruntálsko" jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách MAS Hrubý Jeseník v sekci Bruntálsko, podsekci Úřední deska Bruntálska

http://mashj.cz/bruntalsko/

 

Dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem svazku obcí. V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři OÚ Široká Niva u účetní svazku obcí, na adrese Široká Niva 79, tel. 554 777 128.

 

Jedná se o tyto dokumenty :

- návrhy střednědobých rozpočtových výhledů, návrhy rozpočtů, návrhy Závěrečných účtů

- schválené rozpočtové výhledy (zveřejňovány podle § 3, odst. 4)

- schválené rozpočty DSO na aktuální období (zveřejňovány podle § 11, odst . 4)

- schválená rozpočtová opatření (zveřejňovaná podle § 11, odst. 4)

- Závěrečný účet DSO za aktuální období

 

 

Květa Kubíčková
předsedkyně svazku