Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Návrh rozpočtu SOR 2020

 

 

Dokumenty ke stažení:

Postup stanovení příspěvků

Návrh rozpočtu SOR

Návrh střednědobého výhledu SOR 2020-2022

 


Mikroregion Rýmařovsko, náměstí Míru 1 795 01 Rýmařov


OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ

Sdružení obcí Rýmařovska (dále jen „Sdružení“) v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

Schválený Rozpočet na rok 2018
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020
Schválená rozpočtová opatření
Závěrečný účet 2017


jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách Sdružení pod adresou http://css.rymarovsko.cz/dokumenty/category/4-rozpocty-rozpoctove-vyhledy-rozpoctova-opatreni do 30 dnů od schválení jednotlivých dokumentů. Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři sdružení na adrese nám. Míru 2, Rýmařov 79501; v úřední dny (pondělí, středa: 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00).

 


V Rýmařově dne 7. 6. 2018

Eva Lašáková
předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh střednědobého výhledu 2019-2020

Oznamení o zveřejnění dokladů 2018

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ

 

Sdružení obcí Rýmařovska (dále jen „Sdružení“) v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

 

Schválený Rozpočet na rok 2018

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020

Schválená rozpočtová opatření

 

 

jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách Sdružení pod adresou http://css.rymarovsko.cz/dokumenty/category/4-rozpocty-rozpoctove-vyhledy-rozpoctova-opatreni do 30 dnů od schválení jednotlivých dokumentů. Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři sdružení na adrese nám. Míru 2, Rýmařov 79501; v úřední dny (pondělí, středa: 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00).

 

V Rýmařově dne 8. 12. 2017

Eva Lašáková

předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska

 

 

 

 

Sdružení obcí Rýmařovska (dále jen „sdružení“)  v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 

Schválený Rozpočet na rok 2017

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017-2019

Schválený Střednědobý výhledu rozpočtu na rok 2017-2019

Schválený Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2016

Rozpočtová opatření schválená v roce 2017 

 

uvedené dokumenty za dobrovolný svazek obcí jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách pod adresou http://css.rymarovsko.cz. Originály dokumentů jsou k nahlédnutí v kanceláři sdružení na adrese nám. Míru 2, Rýmařov 795 01; v úřední dny (pondělí, středa: 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00).

 

V Rýmařově dne 9.10.2017

 

Eva Lašáková

předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska