Navigace

Obsah

V této sekci naleznete materiály, které upravují poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu  obce

 

Podmínky poskytování finančních příspěvků na rok 2019 

 

Pomínky byly schváleny dne 12.12.2018 č. usnesení 8/3/2018. 

Podmínky pro pokytování fin. příspěvků v roce 2018

 

 

Podmínky pro poskytnutí fin. příspěvku v roce 2017 - tento materiál upravuje poskytování fin. příspěvků z rozpočtu Obce Lomnice

 

 

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce Lomnice na "Domovní čistírny odpadních vod"

Podmínky ke stažení