Navigace

Obsah

Podané projektové žádosti v roce 2018

 

Projektová dokumetace k výstavbě fotbalových šaten

PD část 1

PD část 2

PD část 3

Výzvy na stavební část a dodávku kontejnerů jsou k dispozici  (zveřejněny dne 21.07.2017)

obecni-urad/uredni-deska/

 

Příprava k podání projektové žádosti na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

 

podrobnější informace

výzva č. 11

závazná přihláška k zapojení do projektu výstavby

 

Podané projektové žádosti v roce 2016:

Dětské hřiště
Projektová žádost  - Dětské hřiště v Lomnici  - projketová žádost byla podpořena v plné výšii.

Příprava a zapojení dětí

Popis a cíle aktivity

Výzva k podání nabídky - Odpočinková plocha

 

Šatny a sociální zázemí fotbalového hřiště v Lomnici  -

Projektová žádost - šatny a sociální zázemí -  Projketová žádost byla zamítnuta

Investiční záměr

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu fotbalových šaten

Výzva k podání nabídky fotbalové šatny  - Výběrové řízení bylo zrušeno

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Slepý rozpočet

PD část 1

PD část 2

PD část 3