Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán obce Lomnice

Správní orgán který OOP vydal:    Zastupitelstvo obce Lomnice

Číslo usnesení ZO:                          11/13/2016

Datum vydání:                                  26.04.2016

Datum nabytí účinnosti:                16.06.2016

Pořizovatel:                                      Městský úřad Bruntál

Oprávněná úřední osoba:               Ing. Radek Horák, Ph.D.

                                                           referent odboru výstavby  a územního plánování

 

Zde ke stažení:

1 Základní členění

1 Základní členění - legenda

2 Hlavní výkres

2 Hlavní výkres - legenda

3 Výkres VPS

3 Výkres VPS - legenda

4 Koordinační výkres

4 Koordinační výkres - legenda

5 Výkres ZPF

5 Výkres ZPF - legenda

 

Lomnice odůvodnění

Lomnice tabulky ZPF

Lomnice územní plán- čistopis

Lomnice odůvodnění pořizovatele

Lomnice OOP

 

 

 

Návrh územního plánu