Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE

 

logo

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci Lomnice dotaci na tvorbu nového územního plánu obce ve výši 348.480,- Kč.

Název projektu:     Územní plán Lomnice

Registrační číslo:   CZ.1.06/5.3.00/17.08545

Prioritní osa:          6.5 Národní podpora územního rozvoje

Oblast podpory:     6.5.3 Modernizace a rozvoj systémú tvorby územních politik

Popis projektu a jeho výstupy:

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území, a to zejména dostatečnou nabídkou ploch pro obytnou výstavbu, umožňující i výstavbu zařízení občanského vybavení, drobné výroby, výrobních služeb a pod.

Návrh územního plánu je zveřejněný na těchto webových stránkách - v levém menu pod názvem "Návrh územního plánu".